Hoppa till innehåll

Hur utför man en jordanalys?

  • av

En jordanalys är en viktig metod för att optimera odlingsförutsättningarna för en specifik jord. Varje jord är unik och kan variera även inom samma fält. Genom att genomföra en jordanalys kan man effektivisera gödslingen, undvika näringsläckage och spara både pengar, tid och resurser. Läs mer om det hos LMI AB

För att utföra en jordanalys analyseras jordprovet för att bestämma dess kemiska och fysikaliska egenskaper. Informationen som erhålls används för att bedöma lämpligheten hos jorden för olika användningsområden, såsom jordbruk, trädgård eller bygg- och anläggningsändamål. Beroende på typen av jordanalys som utförs kan olika typer av information fås, exempelvis jordens pH-värde, näringsinnehåll och partikelstorlek. Resultaten från en jordanalys kan sedan användas för att förbättra markens hälsa och produktivitet.

LMI utför flera olika typer av jordanalyser med lång erfarenhet och professionalism. Deras laboratorium erbjuder bland annat Spurwayanalys, AL-analys, CAT-analys, HCL-analys och Siktkurva.

Spurwayanalysen är en metod som visar mängden växtnäring som är tillgänglig i jorden för växterna under de närmaste veckorna eller månaderna. Prov tas vanligtvis under vinter eller vår för att få underlag för grundgödsling. Analysen används även för kontinuerlig uppföljning av en gröda genom att ta prov ungefär var fjärde vecka, beroende på grödtyp. På så sätt kan eventuella näringsbrister upptäckas i tid och åtgärdas genom kompletterande gödsling. Spurwayanalysen kallas ibland för Driftsanalys eftersom den används under själva odlingen.

Spurwayanalysen är noggrant utvecklad för att extrahera växtnäringsämnen på ett sätt som efterliknar rötternas förmåga att ta upp näring från jorden. Analysen inkluderar parametrar som pH, ledningsförmåga samt olika växtnäringsämnen såsom nitratkväve, ammoniumkväve, fosfor, kalium, magnesium, svavel, kalcium, mangan, bor, järn, natrium och aluminium. Det finns också en tillvalsanalys, kallad ”Mikro”, som omfattar koppar, zink och molybden och extraheras med hjälp av kelat. Denna analys rekommenderas vid misstankar om brist eller när man hanterar ny jord som man inte känner till.

Etiketter: